10 november 2020

Kalmar läns museum tar ansvar för att förhindra ökad smittspridning

Med anledning av utökade restriktioner stänger besöksmålet Kalmar läns museum inklusive Restaurang & Kafé Ångkvarnen från och med onsdagen den 11 november. Det innebär också att samtliga evenemang och programverksamheter som medför fysiska möten ställs in från och med samma datum. Flera av evenemangen och programverksamheterna kommer dock att tillgängliggöras digitalt och på så sätt tar museet ansvar för ett fortsatt levande och tillgängligt kulturarv, även när vi inte kan mötas fysiskt.  

Beslutet att tillfälligt stänga vår publika verksamhet beror på att vi är ett uppskattat besöksmål och mötesplats för alla åldrar. I dessa tider är det av yttersta vikt att minska antalet kontaktytor och så långt det är möjligt bidra till att minska smittspridningen. Även om vi har museet stängt som besöksmål har vi ändå fortsatt full verksamhet igång för våra anställda som via vår uppdragsverksamhet och samlingsförvaltningen, varje dag arbetar för att levandegöra och bevara kulturarvet.  

Vi vet tyvärr inte när vi kan öppna igen. Under tiden kommer vi att kraftsamla för att stärka både vårt besöksmål och hela vår verksamhet i övrigt. Som ett led i detta kommer vi fortsatt satsa hårt på våra digitala kanaler som museets podcast Museimagasinet och filmer via museets Youtubekanal, för ökad tillgänglighet för alla.  

Frågor besvaras av museichef Örjan Molander via telefon eller e-post.
orjan.molander@kalmarlansmuseum.se 
0480-45 13 05 

Kalmar County Museum takes responsibility to prevent the spread of infection

As a result of strengthened county Covid restrictions, Kalmar County Museum and its restaurant will close on Wednesday the 11th November. All planned public activities will be cancelled. The decision to close the museum to the public is made knowing that we are a popular destination to visit and a local meeting place for all age groups.

In these times, it is critical to reduce all points of contact and minimize the spread of infection as much as possible. While the museum is closed to the public, our other work continues. Our departments will keep consulting on matters of cultural history and manage our collections, always working to preserve our cultural heritage and make history come alive.

The re-opening date is yet to be set. Until then, we will use our resources to make the museum an even better destination for you to visit, and to further the knowledge of our history and cultural heritage through other means, such as podcasts and digital lectures on Youtube.

All inquiries should be made to the museum director Örjan Molander
orjan.molander@kalmarlansmuseum.se 
+46 480-45 13 05